Ana Konular

Konferans adı


 • 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi (14. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi)
 • ICASI (1st International Conference on Agricultural Structures and Irrigation)

Konu Başlıkları

 • Tarımsal Sulama
 • Hayvansal üretim yapılarının Planlanması ve Çevre denetimi
 • Su kaynaklarının Yönetimi
 • Seralar ve Sera Gazları
 • Drenaj ve Arazi ıslahı
 • Toprak ve su kalitesi
 • İklim değişikliği
 • Toprak ve su kirliliği
 • Kırsal Alanların Yönetimi ve Ekonomisi
 • Arazi Toplulaştırması
 • Tarımda uzaktan algılama ve uygulamalar
 • Tarımsal atık yönetimi
 • Kırsal alanların sürdülebilir kalkınması
 • Genel Tarım (Toprak Bilimi, Tarla bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki koruma, Tarım Makinaları, Zootekni)
 • Sulama performansı ve Evapotranspirasyon
 • Kirlilik kontrolü ve arazi planlaması
 • Sulama ve Tarımsal yapılarda otomasyon