Congress Speakers

Assoc. Prof. Dr. Francisco Alcón, İspanya

Polytechnic University of Cartagena

Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ, Turkey

Bogazici University “Center for Climate Change and Policy Studies" and Department of Physics, İstanbul, Turkey

Prof.Dr. Leonor Rodriguez, Spain

Technical University of Madrid

Dr. Mehmet Uğur Yıldırım, Turkey

İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı DSİ Genel Müdürlüğü-ANKARA

Zir. Yük. Müh. Hasan Eler, Turkey

DSİ Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırması ve TİGH Dairesi Başkanı